Odborná literatúra

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Evropské právo
Autori: Luboš Tichý, Rainer Arnold a kolektív
Anotácia: učebnica práva Európskej únie obsahuje jednotlivé oblasti európskeho práva, obsahuje vecný register judikátov euróskych súdov atď. Stav knihy: veľmi dobrý Vydavateľ: C-H Beck Rok a miesto vydania: Praha, 1999 Edícia: Právnické učebnice Jazyk: český Väzba: tvrdá väzba - laminovaná Počet strán: 915 Rozmer: 21,5 cm x 15,5 cm
naša cena 14,50 €

img


Anotácia: prvý diel slovníka súčasného slovenského jazyka A-G obsahuje viac než 30 tisíc hesiel, obsahuje frazeologizmy, zachytáva základnú terminológiu z viac ako 100 vedných oblastí a súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí.... Stav knihy: dobrý Vydavateľ: VEDA Rok a miesto vydania: Bratislava, 2006 Jazyk: slovenský Väzba: tvrdá väzba - matné lamino Počet strán: 1134 Rozmer:
naša cena 14,50 €

img


Anotácia: kniha sa zaoberá koncepciou a teoretickými východiskami integrovaného vyučovania slovenského jazyka v primárnej škole, didaktickou komunikáciou a didaktikou, kognitívnymi a rečovými predpokladmi detí mladšieho veku atď. Stav knihy: veľmi dobrý Vydavateľ: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Rok a miesto vydania: Prešov, 2011 Jazyk:
naša cena 14,50 €

img


Malá encyklopédia matematiky
Autor: Kolektív autorov
Anotácia: encyklopedické dielo obsahuje množstvo informácií o súčasnej matematike, histórii, metódach, problémoch a pod. Stav knihy: dobrý Vydavateľ: Obzor Rok a miesto vydania: Bratislava, 1981, 3. vydanie Jazyk: slovenský Väzba: tvrdá väzba - plátená Prebal: áno (dobrý stav, po bokoch trochu ošúchaný a natrhnutý) Počet strán: 856 Rozmer: 24,5 cm x 17 cm
naša cena 11,00 €

img


Vihorlat – Chránená krajinná oblasť
Autori: I. Vološčuk, J. Terray
Anotácia: kniha sa v jednotlivých kapitolách zaoberá podrobným rozborom prírodných podmienok Vihorlatu (polohou, podnebím, povrchom, vodstvom, pôdami, rastlinstvom, živočíšstvom), dejinami osídlenia, ťažbou nerastných surovín, poľnohospodárstvom, lesmi a lesným hospodárstvom, ochranou prírody, štátnymi prírodnými rezerváciami, chránenými náleziskami, chránenými prírodnými výtvormi a pod. Stav
naša cena 11,00 €

img


Veľká Fatra – Chránená krajinná oblasť
Zostavili: Koloman Vestenický, Ivan Vološčuk a kolektív
Anotácia: kniha pozostáva s množstva príspevkov autorov na témy: Príroda (komplexný popis polohy, rozlohy, reliéfu, vodných pomerov, rastlinstva, živočístva a pod.), Človek a príroda (osídlenie územia, ľudové staviteľstvo, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a pod.), Ochrana prírody (Ochrana neživej prírody, rastlinstva, živočíšstva a pod.). Stav knihy: dobrý (s venovaním) Vydavateľ: Príroda
naša cena 11,00 €

img


Vesmírná zastavení
Autor: Jiří Grygar
Anotácia: kniha voľne nadväzuje na knihu autora Vesmír je náš svět, a zoznamuje čitateľa s najvýznamnejšími astronomickými a fyzikálnymi objavmi... Stav knihy: dobrý (na zadnej strane obálky nečistoty) Vydavateľ: Panorama Rok a miesto vydania: Praha, 1990 Edícia: Pyramida Jazyk: český Väzba: mäkká väzba - brožovaná Počet strán: 408 plus 16 strán príloh Rozmer: 19 cm x 11,5 cm
naša cena 3,30 €

img


Kuchyň
Autor: Emanuela Kittrichová a kolektív
PREDANÉ!   Anotácia: kniha ponúka praktické rady o kuchyni, ergonómii, vybavenosti a rôznych variantoch jej prevedenia... Stav knihy: dobrý Vydavateľ: SNTL - Nakladatelství technické literatury Rok a miesto vydania: Praha, 1990 Jazyk: český Väzba: tvrdá väzba - laminovaná Počet strán: 272 Rozmer: 21 cm x 21 cm
 Chaty
Autor: Václav Tajovský
Anotácia: kniha ponúka praktické rady k chatám, ich stavbe, úprave vnútrajšku chaty, nábytku, úprave okolia chaty, jej udržiavaní a pod. Množstvo čiernobielych nákresov. Stav knihy: dobrý (drobné nečistoty) Vydavateľ: SNTL - Nakladatelství technické literatury Rok a miesto vydania: Praha, 1964 Jazyk: český Väzba: tvrdá väzba - laminovaná Počet strán: 152 Rozmer: 17 cm x 24,5 cm
naša cena 5,50 €

img


Krby, návrhy a stavba
Autor: Oldřich Schůrek
Anotácia: kniha ponúka praktické rady o stavbe krbu - tvare a dimenzovaní jednotlivých častí krbu, základných materiálov, technologických postupoch pri stavbe, o netradičných spôsoboch stavby krbu a pod. Stav knihy: dobrý Vydavateľ: SNTL - Nakladatelství technické literatury Rok a miesto vydania: Praha, 1985 Edícia: Polytechnická knižnice SNTL, III. řada Udělejte si sami, zväzok 44 Jazyk: český
naša cena 7,50 €

img


O záchrane v horách
Autori: Kolektív autorov
PREDANÉ!   Anotácia: kniha v príspevkoch jednotlivých autorov rozpráva o rozvoji Horskej služby na Slovensku, o nebezpečenstve v horách, o prevencii, prvej pomoci, výstroji a výzbroji Horskej služby, o organizácii záchranných akcií, technike záchranných akcií, lavínovom nebezpečenstve, výskume snehu a lavín, leteckej záchrane, o zasiahnutí bleskom v horách, o praktickej meteorológii... Stav
 Anotácia: dopisy rodičom sa objavili jedného dňa v roku 1986 v jednom pražskom antikvariáte a odtiaľ putovali rovno do Památniku národního písemnictví. Ide o dopisy z posledných rokov autorovho života posielané z posledných miest, kde chorý Kafka pobýval krátko pred smrťou. Umožňujú tak hlbšie pochopenie neobyčajnej citovosti, tak príznačnej pre jeho umelecké poňatie sveta a života. Stav knihy:
naša cena 7,50 €

img


Život na Marse
Autor: Johannes von Buttlar
Anotácia: autor okrem starých legiend a povestí o Marse interpretuje výsledky výskumu sond Viking 1 a Viking 2. Mnohé fotky, ktoré obe sondy vyslali, sa okamžite stali predmetom špekulácií a záhad. Obsahuje aj fotografickú prílohu. Stav knihy: dobrý Vydavateľ: Slovenský spisovateľ Rok a miesto vydania: Bratislava, 1991 Jazyk: slovenský Väzba: tvrdá väzba – plátená Prebal: áno (dobrý stav) Počet
naša cena 3,30 €

img


PREDANÉ!   Anotácia: slovo mandala znamená kruh v obecnom zmysle. V oblasti náboženských rituálov a v psychológii označuje kruhové obrazy, ich kreslené, maľované, plastické alebo tanečné stvárnenie. Ako psychologické fenomény sa spontánne vyskytujú v snoch, v istých konfliktných stavoch a u schizofrénie ... Stav: veľmi dobrý Vydavateľ: Nakladatelství Tomáše Janečka Rok a miesto vydania: Brno, 1998
 iKona (Steve Jobs a znovuzrození Apple)
Autori: William L. Simon, Jeffrey S. Young
 Anotácia: pútavé rozprávanie o jednej z kľúčových postáv počítačového priemyslu. Nie je to autorizovaný životopis, ani autobiografia, ale mozaika zložená z informácií a výpovedí množstva ľudí... Stav knihy: dobrý (trochu ohnuté rohy obálky,  Vydavateľ: Eugenika Rok a miesto vydania: Bratislava, 2008 Jazyk: český Väzba: mäkká väzba - brožovaná Počet strán: 360 Rozmer: 23 cm x 16 cm
naša cena 6,50 €

img


Steve Jobs
Autor: Walter Isaacson
PREDANÉ!   Anotácia: jeden zo súčasných bestsellerov. Životopis zakladateľa spoločnosti Apple, ktorého životný príbeh sa prednedávnom definitívne uzavrel. Kniha inšpiratívna predovšetkým pre tých, čo chcú v živote niečo dokázať... Stav knihy: dobrý až veľmi dobrý Vydavateľ: Eastone Group Rok a miesto vydania: Bratislava, 2011 Jazyk: slovenský Väzba: tvrdá väzba - papierová Prebal: áno (veľmi
 ZWE0OD