ODPORÚČAME:

naša cena                       
skladom
naša cena 4,50 €
skladom

» Ochrana osob. údajov - komplet
Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Juraj Glosík – GL DATA, Kpt. Rašu 5, Bratislava – Dúbravka, 841 01, Slovenská republika. Podnikateľský subjekt je zapísaný: č. Žo-2004/05668/2/Z73, č. živnostenského registra 114-26298. Rozhodnutie vydal Obvodný Úrad v Bratislave, odbor živnostenského podnikania.

 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Kpt. Rašu 5, Bratislava – Dúbravka, 841 01, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty kniznakaviaren@gmail.com, telefón +421 0908 775 921

 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 

Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie objednaného tovaru (zadanie adresy na poštovú zásielku) a vystavovanie faktúry k objednanému tovaru. Spoločnosť nevyužíva tieto údaje na účely priameho marketingu, zasielanie newsletterov a pod.

 

Doba uloženia osobných údajov

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., České Budejovice, Česká republika (prevádzkovateľ webovej platformy na ktorej funguje on-line obchod umiestnený na internetovej adrese www.kniznakaviaren.sk), ktorý je spracovateľom podľa čl. 28 GDPR a Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica, Slovenská republika (za účelom zasielania zásielok s objednaným tovarom).

 

Práva subjektu údajov

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu kniznakaviaren@gmail.com.

 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

Záverečné ustanovenie

 1. Kupujúci súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetových formulárov na stránkach www.kniznakaviaren.sk.

 2. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018.

NjNiM